ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილება

იაშა ქათამაძე

ინჟინერი

ე.მინდელის ქ.7, III სართული,

ტელ.:+(995 32) 2963857

დაბადების თარიღი:

03.02.1949 წ.

განათლება:

1970–1975 - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობით: სამთო ინჟინერ-მშენებელი

სამეც./აკად.ხარისხი:

მაგისტრთან გათანაბრებული

შრომითი საქმიანობა:

1978 - დღემდე - სამთო ინსტიტუტი

შერჩეული პუბლიკაციები:
 • თანამედროვე ბეტონის ნარევის დაპროექტების ძირითადი მოთხოვნები. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 102–106 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ი.გოგოლაური);
 • მსუბუქი ბეტონის ტექნოლოგიის გაუმჯობესება. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი", №2(ტ.82), 2017. თბილისი, გვ: 107–110 (თანაავტორები: გ.ბალიაშვილი, ნ.სარჯველაძე, ვ.ჯღამაია);
 • Исследование проявления горного павления на р.у им. Димитрова ПО "Чиатурмарганец". Горное давление и крепление горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси,1989 (Со-авторы: Сепашвили Л.Н. и др.);
 • Внедрение четырёхзвеньевой податливой металической крепи из СВП в капитальных выработках Ткибули-Шаорского каменноугольгого м-ния. Горное давление и крепление горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси,1989 (Соавторы: Джанджгава И.Д. и др.);
 • Исследование проявления горного давления в разведывательной штольне Тарского тоннеля. Горное давление и крепление горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси,1989 (Соавторы: Гогия Э., Эбралидзе Г.);
 • Исследование проявления горного давления в гидротехнических и транспортных тоннелях Грузии. Рациональные способы крепления горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси, 1987 (Соавторы: Гогия Э., Гзиришвили Д.);
 • Особенности проявления горного давления в подготовительных выработках Кваисинском месторождении. Рациональные способы крепления горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси, 1987 (Соавторы:Гогия Э.);
 • Совершенствование техники и технологии добычи руд на Кваисинском свинцово-цинковом месторождении. НИР, библиотека ИГМ АН ГССР, №Гос.регистрации 0286.0008263. (Соавторы: Джанджгава И.Д., Гогия Э.)1986;
 • Исследование проявления горного давления в Архотском и Жинвальском тоннелях Кавказской Перевальной железной дороги, ч. П: "Исследование горного давления в Жинвальском тоннеле". НИР, библиотека ИГМ АН ГССР, №Гос.регистрации 0286.0009649, 1985 (Соавторы: Джанджгава И., Джапаридзе Л.);
 • Разработка и внедрение рекомендации по усовершенствованию технологии проходки и крепления тоннелей Жинвали ГЭС. НИР, библиотека ИГМ АН ГССР, №Гос.регистрации 0285..0037541, 1984 (Соавторы: Джанджгава И, Гогия Э);
 • Отчет (промежуточный) по теме "Исследование проявлений горногот давления в Архотском и жинвальском тоннелях Кавказской Перевальной железной дороги", НИР, библиотека ИГМ АН ГССР, №Гос.регистрации 01840083196, 1984. (Соавторы: Джанджгава И.Д., Джапаридзе Л.);
 • Исследование проявления горного давления в отводящем тоннеле Жинвали ГЭС. Крепление горных выработок, "Мецниереба", Тбилиси, 1984 (Соавторы: Гогия Э., Гзиришвили).