ანალიზური ქიმიის და წიაღისეულის გამდიდრების განყოფილება

ელენე გვაზავა  

ინჟინერი

ე.მინდელის ქ.7, IV სართული

ტელ.:+(995 593) 501438

ელ-ფოსტა:ele_gvazava@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

06.02.1993 წ.

განათლება:

2011-2015 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიკოსი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ბაკალავრი; 
2016-2017 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიკოსი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა მაგისტრი;
2017- ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა

ტრენინგები:

2016-2017 - ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი, ტოქსიკური ნივთიერებათა კონტროლი ადამიანის ორგანიზმში

სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორანტი

შრომითი საქმიანობა:

2016 წლიდან დღემდე –გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
  • მადნების, გრუნტის ქანების და წყლების ქიმიური ანალიზები;
  • ოქროსა და პოლიმეტალური მადნების ანალიზი;
  • სპილენძის, ოქროს, ვერცხლის, ტყვიის, თუთიის და გოგირდის არსებობის მინერალური ფორმების რაციონალური (ფაზური) ქიმიური ანალიზები.
შერჩეული პუბლიკაციები:
  • ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მეზოფორებიანი ქვანახშირის ფილტრზე. „დედამიწის და გარემოს მეცნიერებების ჟურნალი, საკონფერენციო სერია, 44 (2016). (თანაავტორები: ნ.მაისურაძე, ი.სამხარაძე). IOPscience http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/44/5/052016/pdf 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
  • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხს: "ზოგიერთი ახალი ქირალური სულფოქსიდის ენანტიომერების დაყოფა მოძრავ ფაზად მეთანოლის გამოყენებით მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში";
  • მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, 9 დეკემბერი, თბილისი, 2016 წ. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი; 
  • მსოფლიო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი  დედამიწის  შემსწავლელ მეცნიერებებში, პრაღა,  ჩეხეთი, 5-9 სექტემბერი, 2016 წ. მოხს: "ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების დაწმენდა მეზოფორებიანი ქვანახშირის ფილტრზე". https://www.mess-earth.org/files/WMESS2016 _Book.pdf .    
სახელშეკრულებლო სამუშაოები:
  • კავკასიის სამთო ჯგუფი - ბნელი-ხევის ოქრო-პოლიმეტალური მადნების ტექნოლოგიური თვისებების პირველადი შესწავლა;
  • შპს ბეიექსი - მანგანუმის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე;
  • გეოლოგიური კვლევის ცენტრი - სპილენძის მადნის გამოცდა გამდიდრებადობაზე.