მაღალტექნოლოგიური მასალების ლაბორატორია

ბაგრატ გოდიბაძე

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ.7 III სართული

ტელ.:599 070821

ელ-ფოსტა:bgodibadze@yahoo.com

დაბადების თარიღი:

12.08.1982 წ.

განათლება:

1999-2004 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
2005-2008 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურა;
2011 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურა

სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი 

შრომითი საქმიანობა:

2004 - დღემდე - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • დარტყმითი ტალღებით ცხელ მდგომარეობაში ნივთიერებების დამუშავება: კომპაქტირება, განმტკიცება, სინთეზი, შედუღება;
 • ახალი კომპოზიციური მასალების მიღება და კვლევა.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • Shock Wave consolidation of nanostructured tungsten based composites. 3rd International Conference  - Inorganic materials science (IMS 2018) Modern Technologies and Methods, pp.87-91 (co-authors: A.Peikrishvili, G.Tavadze, E.Chagelishvili, G.Oniashvili);
 • Liquid-Phase dynamic consolidation of reacting blends of powders. 3rd International Conference  - Inorganic materials science (IMS 2018) Modern Technologies and Methods, pp.85-87 (co-authors: A.Peikrishvili, L.J.Kecskes, G.Tavadze, G.Godibadze);
 • One stage production of superconducting MgB2 and Hybrid power transmission lines by the hot shock wave consolidation technology. 3rd International Conference  - Inorganic materials science (IMS 2018) Modern Technologies and Methods, pp.37-41 (co-authors: T.Gegechkori, G.Mamniashvili, A.Shengelaya, A.Peikrishvili);
 • Dynamic Consolidation and Investigation of Nanostructural W-Cu/W-Y Cylindrical Billets. IOP Conf.Series: Journal of Physics: Conf. Series 987(2018) 012027. (Co-authors: A.Dgebuadze, E.Chegelishvili, G.Mamniashvili, A.Peikrishvili);
 • Using Fast Hot Shock Wave Consolidation Technology to Produce Superconducting MgB2. Engineering, Technology & Applied Research, Vol.8 N1, 2018. pp.2374-2378 (Co-authors:T.Gegechkori, G.Mamniashvili, A.Peikrishvili, V.Peikrishvili);
 • On the Nature of Superconducting Precursors in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O Compositions Fabricated by Hot Shock Wave Consolidation Technology. ICSM2018, Engineering, Technology & Applied Research, Vol.8 N3, 2018. pp.3032-3037 (Co-authors: J.Chigvinadze, A.Ashimov, G.Mamniashvili, G.Donadze, A.Peikrishvili)
 • ზეგამტარი MgB2 და ჰიბრიდული ენერგიის გადამცემი ხაზების წარმოება, ცხელი დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით. საინჟინრო, ტექნოლოგიური და გამოყენებითი მეცნიერებების კვლევა. ტომი 8, №1, 2017, საბერძნეთი (თანაავტორები: ტ.გეგეჭკორი, ვ.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი);
 • ერთ საფეხურად დამზადება ზეგამტარი MgB2 -სა და ჰიბრიდული ელექტროგადამცემი ხაზების, ცხელი დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით. საერთაშორისო ჟურნალი გამოყენებითი მეცნიერებების შესახებ, 0973–4562, ტომი 12 #14, 2017. (თანაავტორები: ტ.გეგეჭკორი, ვ.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი) http://www.ripublication.com;
 • ნანოსტრუქტურული W-Cu/W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკური კონსოლიდაცია და შესწავლა. გამოყენებთი ნანოტექნოლოგიის და ნანომეცნიერების საერთაშორისო კონფერენციის (ANNIC - 2017) აბსტრაქტთა წიგნი. რომი, იტალია, 18–20 ოქტომბერი, 2017 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ა.დგებუაძე, გ.მამნიაშვილი);
 • დარტყმითი ტალღებით თმს–ით Ta-Al კომპოზიტების თხევადი ფაზის კონსოლიდაცია. მე–14 საერთაშორისო სიმპოზიუმი თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის შესახებ, 2017 წ. Book of abstracts. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კესკესი, გ.თავაძე);
 • სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”, №1(36), თბილისი, 2016. გვ:77. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-CU and Ta-AG composites: fabrication and properties. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations. Coimbra: 2016. Pages: 227-230 (Co-authors: A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, E.Chagelishvili, T.Gegechkori, M.Tsiklauri, A.Dgebuadze);
 • Shock-assisted SHS and consolidation of Ta-Al and Nb-Al composites. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations. Coimbra: 2016. Pages:128-129. (Co-authors: A.Peikrishvili, L.Kecskes, E.Chagelishvili and G.Tavadze);
 • Synthesis and fabrication of Cu-W composites combining SHS and HEC technologies. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations. Coimbra: 2016. Pages:16-18 (Co-authors: S.Aydinyan, H.Kirakosyan, S.Kharatyan, A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, E.Chagelishvili, D.Lesue and M.Gutierrez);
 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კონსოლიდაცია ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით.  ევროპის ქიმიური ბიულეტენი, N4(1), 2015 წ. გვ. 37-42 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე. ჩაგელიშვილი, მ. წიკლაური, ა. დგებუაძე);
 • თხევადფაზურ მდგომარეობაში ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციის აფეთქებით მიღება, საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები, გვ. 225–229, თბილისი, 2015 წ. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, მამნიაშვილი,  ტ.გეგეჭკორი,  ე.ჩაგელიშვილი, მ. წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • ზეგამტარული MgB2-ის კომპოზიტის კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურული აფეთქებით“. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ მოხსენებათა კრებული, გვ. 214-22, 2015 წ. (თანაავტორები: გ. მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი,  ტ. გეგეჭკორი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • ცივად აფეთქებით სპილენძი–გრაფიტის ფხვნილებისაგან ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 60-64 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ნ.ჯალაბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • MgB2 -ის  ზეგამტარული კომპოზიტის კონსოლიდაცია დარტყმით თხიერ ფაზაში (Liquid-Phase Shock-Assisted Consolidation of Superconducting MgB2 Composites). Springer. ზეგამტარობისა და ახალი მაგნეტიზმის ჟურნალი,  ISSN 1557-1939. Volume 28. Number 1. January 2015. (თანაავტორები: გ.მამნიაშვილი, დ.დარასელია, ა.ფეიქრიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ბ.გოდიბაძე);
 • Cu-C და Cu-W მასალების მიღება აფეთქებით (Explosive fabrication of Cu-C and Cu-W materials). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 448–453 doi:10.1016/j.proeps.2015.08.037 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • Explosive Consolidation of Nanocrystalline Si Powders. Book: 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2014. (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი);
 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამი-ვერცხლის ფხვნილებისაგან მასალების მიღება და შემუშავება. ევროპის ფხვნილთა მეტალურგიის ასოციაცია. ზაალცბურგი, ავსტრია, 20-25 სექტემბერი, 2014 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე ლ.კესკესი); 
 • ზეგამტარი  MgB2 კომპოზიტების თხევად ფაზაში დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაცია. „აფეთქებით ახალი მასალების მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“. EPNM ISBN 978-83-938502-2-8 გვ:153, 25-30 მაისი, 2014 წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ე.ჩაგელიშვილი,  ვ.ფეიქრიშვილი,  მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • დარტყმითი ტალღებით ინდუცირებული ფაზების სეგრეგაცია Ta–Al–B4c კერამიკულ მასალებში -„აფეთქებით ახალი მასალების მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“. EPNM ISBN 978-83-938502-2-8 გვ:88, 25-30 მაისი, 2014 წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ვ.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • ფხვნილთა მეტალურგიის მეთოდის გამოყენება სამთო მრეწველობაში. ჟურნალი: “მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, N 2(716), 2014 წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური);
 • ცხლად დარტყმითი ტალღებით დაწნეხილი ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ–ვერცხლის კომპოზიციის სტრუქტურის შესწავლა. “სამთო ჟურნალი“, N1(32), 2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ე.ჩაგელიშვილი, ა.დგებუაძე, ვ.ფეიქრიშვილი);
 • ტანტალ– ალუმინის ინტერმეტალური ნაერთების ფორმირება ცხლად აფეთქებით დაწნეხილ ნიმუშებში. “სამთო ჟურნალი“, N1(32), 2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ა. დგებუაძე,  მ. ოქროსაშვილი, ვ. ფეიქრიშვილი);
 • დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 63-68 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.წიკლაური, ა.დგებუაძე);
 • Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites. European powder metallurgy association EPMA 2013. 15 -18 September, Gothenburg, Sweden, 2013 (Co-authors: A.Peikrishvili, E.Chagelishvili, M.Tsiklauri, G.Mamniashvili, T.Gegechkori);
 • ცხლად აფეთქებით ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კომპოზიციური ნამზადების დაწნეხა და მათი სტრუქტურის კვლევა. ISSN 1512-0996; უაკ: 620.22:669.01 N2(488), თბილისი, სტუ, 2013  (თანაატორები: ა.ფეიქრიშვილი, ა.გორდეზიანი, მ.ოქროსაშვილი, ა.დგებუაძე);
 • ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ - „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ: 47–51 (თანაავტორები:ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, თ.ფირცხალავა, ა.დგებუაძე);
 • Bi – Pb –Sr –Ca – Cu – O composites by shock consolideited technology”, in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations.  Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: J.Chigvinadze, S.Ashimov, M.Machaidze, O.Magradze, G.Donadze, G.Dvali, A.Peikrishvili, E.Chagelishvili, M.Tsiklauri, A.Dgebuadze, V.Peikrishvili);
 • Hot explosive consolideition of nanostructured Ta-Al composites” - in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations, Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: A.Peikrishvili, L.Kecskes, E.Chagelishvili, G.Mamniashvili, M.Tsiklauri);
 • Hot Shock-wave fabrication of nanostructured Cu-W composites” – in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations. Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: A.Peikrishvili, D.Lesuer, E.Chagelishvili, G.Mamniashvili, M.Tsiklauri);
 • ახალი ნანოსტრუქტურული Cu-W კომპოზიციების ცხლად აფეთქებით დაწნეხვა“ – აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბად. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” მასალები, გამომცემლობა „მერიდიანი“,თბილისი, 4–6 ივნისი, 2012. გვ:101–116 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე, ა.მამნიაშვილი, ფ.აკოფოვი და სხვ.);
 • ფოლადის ზედაპირის ცხლად აფეთქებით დაფარვა ალმასის შემცველი შენადნობებით. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ:72–76.(თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, მ.წიკლაური);
 • Fabrication of WC-NiAl composites by hot explosive consolidation: a structure/property relationship investigation. Mining Journal, №1(24), 2010. pp:68-82 (co-authors: A. Peikrishvili, L. Japaridze, E.Chagelishvili,  L.Kecskes);
 • თერმულად გააქტიურებული სარეაქციო მასის ბრტყელი დარტყმითი ტალღებით დატვირთვის დროს ფაზური გადასვლის შესწავლა. სამთო ჟურნალი, №1(24), 2010. გვ:60–65 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური);
 • Hot explosive consolidation of nanostructural Cu-W composites: structure/property relationship. Conference EURO PM 2009, International Powder Metallurgy Congress & Exhibition. Linking Industry and Technology, Proceedings, Vol. 3: Powder Pressing - Sintering - Tools for Improving PM - Quality & Inspection, Copenhagen, DK, Oct 12-14, 2009. pp. 33-40 (co-authors: A.Peikrishvili, L.Kecskes, E.Chagelishvili, B. Klotz, G. Mamniashvili);
 • Hot Shock Wave Consolidation of WC-NiAl Composites: A Structure/Property Relationship Investigation. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.45. (co-authors: A. Peikrishvili, Laslo J. Keckes, M.Tsiklauri, E. Chagelishvili);
 • Structure and Properties of Hot Shock Wave Consolidated Cu-W Composites. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.98 (co-authors: A. Peikrishvili, E. Chagelishvili, Laslo J. Keckes, B.R.Klotz, G.I.Mamniashvili);
 • Explosive consolidation of WC-AlNi composites - Novel Materials, Georgian Engineering News, ISSN 1512-0287, 2006. pp. 98-102 (co-authors: A. Peikrishvili, E. Chagelishvili, M. Tsiklauri, Laslo J. Keckes, Justin E. Pritchett, Bradley R. Klorz);
 • Hot Explosive Consolidation of WC-AlNi Composites. Advances in Science and Technology. Vol. 45, 11th International Ceramics Congress, 2006. pp. 905-916 (co-authors: L.Japaridze, A.Peikrishvili, Laslo J. Keckes, E. Chagelishvili, Bradley R. Klotz, Justin E. Pritchett);
 • Fabrication of BC-NiAl Composites by Hot Explosive Consolidation: a Structure/Property Relationship Investigation. Conference on the Netherlands US Army Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground MD, USA. 2006 (co-authors: E. Chagelishvili, A.Peikrishvili, E.Carton);
 • Fabrication of WC-Ni Al Composites by Hot Explosive consolidation: a structure/Property Relationship Investigation. Conference on Tungsten, Refractory and Hard metals VI Orlando, Florida 7-8 February. 2006 (co-authors: E. Chagelishvili, A.Peikrishvili);
 • Fabrication of WC-Ni Al Composites by Hot Explosive consolidation. Congress PM Prague, Czech Republic 2-5 October, 2005 (co-authors: E. Chagelishvili, A.Peikrishvili, L.Japaridze);
 • Fabrication of WC-MG Composites by Hot Explosive consolidation: A structural /Property Relationship Investigation. Congress PM Prague, Czech Republic 2-5 October, 2005 (co-authors: E. Chagelishvili, A.Peikrishvili, L.Keckes);
 • Fabrication of B4C-Ni Al Composites by Hot Explosive consolidation: A Structural/Property Relationship Investigation. IS th International Symposium on Boron, Borides and Related Compounds. 21-26 August. 2005 (co-authors: E. Chagelishvili, A.Peikrishvili, L.Keckes, E.Carton);
 • Fabrication of Ti C-Ni Al composites by Hot Explosive Consolidation: A Structural/Property Relationship Investigation. 2005 (co-authors: E. Chagelishvili, A.Peikrishvili, L.Keckes, E.Carton);
 • Hot explosive coating steel surfaces by diamond containing WC-Co Alloys. World Congress, Vienna, Austria 17-21 October, 2004. v.5. p.81 (co-authors: E. Chagelishvili, A.Peikrishvili, N.Chikhradze).

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. #A-2123 –"Cu-W – "ნანომასალების წვით სინთეზი და დახასიათება” (1.01.2015 – 31.12.2016), პროექტის ხელმძღვანელი. დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU);
2. #YS15_2.2.10_101 – „ახალი თაობის ნანოსტრუქტურული W-Cu & W-Y-ის კომპოზიტების დინამიკაში დაწნეხვა და მიღებული ნამზადების სტრუქტურა-თვისებების დამოკიდებულების კვლევა“ (1.01.2016 – 31.12.2017), პროექტის ხელმძღვანელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი);
3. #YS/36/11-811/15 – "ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით დარტყმითი ტალღებით ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციური ცილინდრული ნამზადების მიღება და მათი სტრუქტურა-თვისებების გამოკვლევა“ (1.02.2016 –1.08.2016), პროექტის ხელმძღვანელი. დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი);
4. გრანტი 31/78 - „სპილენძ–გრაფიტის ბაზაზე დამუშავდეს ანტიფრიქციული და ახალი ტიპის ელექტრული მასალების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია’’ (2013-2015), ექსპერიმენტატორი.  დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
5. პროექტი №P552 – „ახალი ნანოსტრუქტურული Cu-Ta და  Ag-Ta კომპოზიტების დამზადება გაუმჯობესებული ელექტრონული და სიმტკიცის მახასიათებლებით“- (2013-2015) ექსპერიმენტატორი. დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი (DOE);
6. პროექტი P506 - „ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული კონტეინერის შემუშავება ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის” - (2013-2015), ექსპერიმენტატორი. დამფინანსებელი: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი (DOE);
7. პროექტი #12/21 - ”დარტყმითი ტალღების მეშვეობით ნანო-კრისტალური ვერცხლისა და ვოლფრამის ფხვნილებისაგან კომპოზიციური მასალების  მიღება” (2012.12.10-2013.12.10). დამფინანსებელი: ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი, სსიპ  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
8. პროექტი #04/03 - “დარტყმითი ტალღების მეშვეობით და მაღალ-ტემპერატურული თვითგავრცელებადი სინთეზით (მთს) Ta-Al -ის ბაზაზე ახალი ინტერმეტალური კომპოზიციური ნამზადების მიღება და მათი თვისებების კვლევა” (2013. 01. 01-2013.30.06) დამფინანსებელი: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის  სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი); 
9. პროექტი SfP 980981 –"ტერორისტული აფეთქებებისგან ხალხის და მიწისქვეშა ნაგებობების დამცავი სისტემის შემუშავება"(2005–2009) - ნატოს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის;
10. პროექტი BPG#03/09 – "აფეთქებით შედუღების მეთოდით ანოდური დამმიწებლებისათვის ბიმეტალური ელექტროკონტაქტების დამზადება"(2009) ექსპერიმენტატორი.  დამფინ:  ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი/საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი/საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ფონდი, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა (STEP).

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • 3rd International Conference  - Inorganic materials science (IMS 2018) Modern Technologies and Methods. October 8-11, 2018. Tbilisi, Georgia;
 • 6th International conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM2018), 29th April-4th May, 2018. Antalya, Turkey. "On the Nature of Superconducting Precursors in Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O Compositions Fabricated by Hot Shock Wave Consolidation Technology". www.icsm2018.org
 • მე -2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა: მსუბუქი მასალები - მეცნიერება და ტექნოლიგია სპეციალური სიმპოზიუმი ECAA. ბრემენი, გერმანია, 8 -10 ნოემბერი, 2017 წ. მოხს: "სწრაფი დარტყმითი ტალღებით ზეგამტარი MgB2 და ჰიბრიდული ელექტროგადამცემი ხაზების მიღება";
 • საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებით ნანოტექნოლოგიებსა და ნანომეცნიერებაში. რომი, იტალია, 18-20 ოქტომბერი, 2017. მოხს: "ნანოსტრუქტურული W-Cu / W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკური კონსოლიდაცია და შესწავლა".  http://premc.org/conferences/annic-nanotechnology-nanoscience/; 
 • ვალეტა, მალტა, 21-23 ივნისი, 2017 წ. მოხს: "Cu-W კომპოზიტების კონსოლიდაცია თმს და ცად კომბინირებილი ტექნოლოგიებით".  http://euronanoforum2017.eu; 
 • XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის შესახებ. სექტემბერი 25-28, 2017. თბილისი, საქართველო. მოხს: "დარტყმითი ტალღებით თმს-ით Ta-Al კომპოზიტების თხევადი ფაზის კონსოლიდაცია";
 • მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მოხს: "ნანოსტრუქტურული W-Cu & W-Y-ის კომპოზიტების დინამიკაში დაწნეხვა და მიღებული ნამზადების სტრუქტურა-თვისებების კვლევა";
 • მე-VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ახალი მასალების აფეთქებით მიღება: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“, კოიმბრა, პორტუგალია, 20 – 24 ივნისი, 2016 წ.;
 • საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში“, ურეკი, საქართველო, 21-23 სექტემბერი,  2016 წ.;
 • Presented at 3rd International Conference “Nanotechnologies”, October 20 – 24, 2014, Tbilisi, Georgia (Nano – 2014). "HOT EXPLOSIVE CONSOLIDATION OF NANOSTRUCTURED TUNGSTEN–SILVER PRECURSORS";
 • მსოფლიოს მულტიდისციპლინარული (საბუნებისმეტყველო) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების  სიმპოზიუმი, ჩეხეთი; პრაღა. 2015 წლის 7–11 სექტემბერი; მოხსენება თემაზე: "აფეთქებით Cu-C და Cu-W მასალების მიღება";
 • 20-სექტემბერი, 2014. ზალცბურგი, ავსტრია – ევროპის ფხვნილთა მეტალურგიის ასოციაცია. EUROPEAN POWDER METALLURGY ASSOCATION EPMA;
 • კრაკოვი, პოლონეთი, 25-30 მაისი 2014 წ. –„აფეთქებით ახალი მასალების მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზიუმი: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“;
 • 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, სამთო ინსტიტუტი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია – მოხსენება თემაზე: "დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება";
 • European Powder Metallurgy Association EPMA, EURO PM 2013, Gothenburg, Sweden, 15-18 September, 2013. "Hot Explosive Consolidation of Nanostructured Cu-W Composites“;
 • კოლოკვიუმი სტოქჰოლმის სამეფო ინსტიტუტში (KTH), შვეცია, 2013 წლის 16 დეკემბერი. თემა: ,,ცხლად აფეთქებით ფხვნილოვანი მასალების დაწნეხის ტექნიკა, მოწყობილობა და შედეგები“