ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების ტექნოლოგიების ლაბორატორია

ალექსანდრე აფრიაშვილი  

მეცნიერი თანამშრომელი

ე.მინდელის ქ. 7, III სართული

ტელ.:+(995 32) 2321985

ელ-ფოსტა:aapriashvili@yahoo.de

დაბადების თარიღი:

30.03.1974 წ.

განათლება:

1991-1995 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი; ღია სამთო სამუშაოების სპეციალობით;
2003-2005 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დეპარტამენტის სტუდენტი, ღია სამთო სამუშაოების სპეციალობით.

სამეც./აკად.ხარისხი:

მაგისტრი

შრომითი საქმიანობა:

1996-1997 – სააქციო საზოგადოება "მადნეული", ბურღვა-აფეთქებითი უბნის უფროსი;
1998-1999 – გარემოს დაცვის სამინისტროს სამთო საქმის დეპარტამენტი, სამთო ინჟინერი;
1997 - დღემდე – სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი:
1997-2003 – უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი და ექსპერიმენტული პოლიგონის სამეურნეო სამსახურის უფროსი;
2003- დღემდე - მეცნიერი თანამშრომელი

სამეცნიერო ინტერესები:
 • სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა დამუშავება;
 • საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიების სრულყოფა;
 • მოსაპირკეთებელი-დეკორაციული ქვების მოპოვების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
 • საინჟინრო ნაგებობების მდგრადობის პირობები;
 • აფეთქებითი სამუშაოების სეისმური ეფექტის შესწავლა და მისი რეგულირების საშუალებების შემუშავება;
 • ფეთქებადი ნივთიერებებისა და აფეთქების საშუალებების ექსპერტიზა;
 • ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება.
შერჩეული პუბლიკაციები:
 • სპეციალური საამფეთქებლო სამუშაოების მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №2(39), გვ: 45–52, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ნ.აბესაძე).
 • ფეთქებადი ნივთიერებების კამერული მუხტების კონსტრუქციების გამოყენება. „სამთო ჟურნალი“, №1(38), გვ: 119–126, თბილისი, 2017 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, გ.შატბერაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, ნ.აბესაძე).
 • უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე შექმნილი ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების თვისებების კვლევა, „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“, №2, თბილისი, 2016 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, გ.შატბერაშვილი, ნ.აბესაძე, ა.აფციაური).
 • თანამედროვე ფეთქებადი ნივთიერებების მუშაუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდები. ”სამთო ჟურნალი”, №2(37), თბილისი, 2016. გვ. 53 –58  (თანაავტორები: ზ.კუჭუხიძე, გ.შატბერაშვილი, გ.ბახუტაშვილი, გ.თხელიძე, ნ.აბესაძე).
 • დამცავი ფეთქებადი ნივთიერებების ანტიგრიზუტული თვისებები. „სამთო ჟურნალი“, №2(35), 2015. გვ: 59–65 (თანაავტორები: ზ.კუჭუხიძე, გ.ბახუტაშვილი, გ.შატბერაშვილი, გ.თხელიძე, ი.სამხარაძე).
 • სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების დეტონაციის სიჩქარის განსაზღვრის მეთოდები. „სამთო ჟურნალი“, №1(30), 2013. გვ. 57–60 (თანაავტორები: ზ.კუჭუხიძე, გ.ბახუტაშვილი, გ.თხელიძე, დ.ხომერიკი).
 • უტილიზირებული სარაკეტო საწვავების კამერული მუხტების გამოყენების ეფექტურობა. Georgian Engineering News, №1, 2011 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, ნ.კუკულაძე, ზ.კუჭუხიძე).
 • გრუნტის სეისმური რხევების ინტენსიობა აგურის და რკინაბეტონის ამორტიზებული შენობა–ნაგებობების აფეთქებით დემონტაჟისას. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ. 37–42 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე).
 • მჭიდროდდასახლებულ პირობებში შენობების დემონტაჟი აფეთქების ენერგიის გამოყენებით. ”სამთო ჟურნალი”, №1(24), 2010. გვ. 65–73 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, ს.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, გ.ბახუტაშვილი, ლ.ხადური, გ.თხელიძე).
 • სეისმური ეფექტი შენობების აფეთქებით ნგრევისას. ”სამთო ჟურნალი”, N1(22), თბილისი, 2009. გვ. 25-28 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, გ.ბახუტაშვილი).
 • კარიერებზე ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამა. ”სამთო ჟურნალი”, №1(22), თბილისი, 2009. გვ. 21-24 (თანაავტორები: ს.ხომერიკი, რ.მიხელსონი, დ.ხომერიკი, ზ.კუჭუხიძე, გ.ბახუტაშვილი, კ.ანთიძე).
 • Исследования сейсмического эффекта взрывов конверсионных взрывчатых веществ и их смесей с аммиачной селитрой. საერთაშორისო კონფერენცია ”სტუ”, Проблемы механики сплошных сред. თბილისი, 2007. გვ. 151-155 (თანაავტორები: ნ.კუკულაძე, ხ.ძებისაშვილი, ზ.კუჭუხიძე).
სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 1. AR/62/3-180/14 "ვადაგასული საბრძოლო მასალების უტილიზირებისას გამონთავისუფლებული დენთებისა და მყარი სარაკეტო საწვავების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოება" (2015–2016) – ძირითადი შემსრულებელი - დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);
 2. 41/08 "Blastamate IIITM  სეისმიკის და ჭარბი წნევის რეგისტრატორი” (2013-2014) - ძირითადი შემსრულებელი - დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 3. G-445 "სამრეწველო აფეთქებების სეისმოუსაფრთხო პარამეტრების დადგენა და მათი გათვლის კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება" (2009-2012) - მკვლევარი - დამფინანსებელი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (შრესფ);
 4. G-06/09 "უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება" (2009) - მკვლევარი - ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი/საქართველოს ეროვნული ფონდი/საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ფონდი, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა (STEP);
 5. G-1096 “უტილიზირებული საბრძოლო მასალების ბაზაზე სამრეწველო ფეთქებადი ნივთიერებების შექმნა და ტექნოლოგიის დამუშავება" (2004-2007) - მკვლევარი - საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (ISTC);
 6. G-762 ”ნეიტრონული გამოსხივების მშთანთქმელი მყარი და დრეკადი მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება” (2003-2006) - მკვლევარი - საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (ISTC).
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 • აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, თბილისი, 26 დეკემბერი, 2014 წ., თბილისი. მოხსენება: "უტილიზებული დენთების და მყარი სარაკეტო საწვავის ბაზაზე უალო ,,მწვანე’’ ეკოლოგიურად შედარებით უსაფრთხო ფეთქებადი ნივთიერებების შემუშავება".
 • საერთაშორისო კონფერენცია ”უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები”, 2014 წ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. მოხსენება: ”კონვერსიული ფეთქებადი ნივთიერებების და მათი ამონიუმის გვარჯილასთან ნარევების აფეთქების სეისმური ეფექტის კვლევა”.