მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია „რესურსდამზოგი  ტექნოლოგიების  ინოვაციური განვითარება და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება“ რუმინეთში (ქ. პეტროშანი)

2021 წლის 12 ნოემბერს რუმინეთის ქალაქ პეტროშანის უნივერსიტეტში (University of Petroşani) დისტანციურ რეჟიმში ჩატარდება მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია „რესურსდამზოგი  ტექნოლოგიების  ინოვაციური განვითარება და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება“.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ   

24-09-2021