Home

მთავარი გვერდი დაგვიკავშირდით

მთავარი გვერდი » ჩვენს შესახებ » ბიუჯეტი 

სამთო ინსტიტუტის ბიუჯეტი


 

 
 
ინსტიტუტის 2015 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (31.12.2015) 
ინსტიტუტის 2015 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (30.09.2015) 
ნსტიტუტის 2015 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (30.06.2015)
ინსტიტუტის 2015 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

ინსტიტუტის 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი
ინსტიტუტის 2014 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (29.05.2014)

ინსტიტუტის 2013 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 

ინსტიტუტის 2013 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი
2012 წლის ბიუჯეტი
2011 წლის ბიუჯეტი
2010 წლის ბიუჯეტი
2009 წლის ბიუჯეტი
2008 წლის ბიუჯეტი
2007 წლის ბიუჯეტი
 

ბოლო განახლება: 02/09/2016

გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი © 2003  ყველა უფლება დაცულია