საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრი

ომარ აკაკის ძე ლანჩავა

ე.მინდელის ქ.7
4 სართული, ოთახი 441
ტელ.: 599 938629 (მობ); +(995 32) 2360311 (სახლი)

ელ-ფოსტა: lanchava@mining.org.ge

                      o.lanchava@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი: 14.10.1946 წ.
  განათლება:

1964-1969 _ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამთო ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამთო მანქანები და კომპლექსები; კვალიფიკაცია - სამთო ინჟინერ-მექანიკოსი;

1972-1975 წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა, სპეციალობა: ნახშირის, მადნეული და არამადნეული საბადოების მიწისქვეშა დამუშავება და ექსპლუატაცია (საკანდიდატო დისერტაცია)

1998 წ. - სპეციალობით სამთო წარმოების ფიზიკური პროცესები სადოქტორო დისერტაცია.

  ტრენინგები:

2017 ჩეხეთის ტრანსპორტის სამინისტრო საერთაშორისო "ვორკშოპი

თემაზე:  რისკების მართვა საგზაო ორგანიზაციებისა და პროექტირებისათვის";

2017 ლონდონის სამეფო კოლეჯი, ვორკშოპითემაზე ხანძრის დინამიკის კომპიუტერული  მოდელირება პროგრამა PathFinder;

2016 ლონდონის უნივერსიტეტი, ვორკშოპითემაზე დენადთა დინამიკის კომპიუტერული მოდელირება პროგრამა PyroSim;

2009 -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი. თემა: სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი სერთიფიკატი #000897. სერთიფიკატს ადასტურებენ: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის (აშშ);

2008 - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი #000253.

  სამეც./აკად.ხარისხი:

1975 _ ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი;

1999 _ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

  წოდება: 2000 _ საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი
  თანამდებობა: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა:

1970დღემდე - სამთო ინსტიტუტი (უმცროსი, უფროსი, წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი; სექტორის გამგე; მთ. მეცნ. თანამშრომელი; მთავარი სპეციალისტი);

2000-2005 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - პროფესორი (შეთავსებით);

2005დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სრული პროფესორი;

2003-2009 - საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო-საინჟინრო აკადემია (კონტრაქტით);

2003-2011 - რუსთავის სასწავლო უნივერსიტეტი - პროფესორი, მიწვეული სრული პროფესორი.

  სამეცნიერო ინტერესები:
 • მიწისქვეშა ნაგებობების თბოფიზიკური გაანგარიშება;

 • ბუნებრივი და ხელოვნური მიწისქვეშა სივრცეების აეროლოგია;

 • საგანგებო სიტუაციების მართავა;

 • შრომისა და გარემოს დაცვა.

  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • 2011 - ზუგდიდის სამების ტაძრის ვენტილაციის მუშა პროექტი;

 • 2008 - მარაბდა-ახალქალაქის სარკინიგზო მაგისტრალის გალერეების ვენტილაციის მუშა პროექტი;

 • 2005 - ენგურჰესის დისკური საკეტების შტოლნის რეაბილიტაციის მუშა პროექტი

    სხვა პროექტების რიცხვი 80

   შერჩეული პუბლიკაციები:

        240ზე მეტი  სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:

 • სითბოსა და ჰიგროსკოპული მასის არასტაციონარული გადაცემა მეტროს სავენტილაციო ჭავლსა და გარშემომცველ სამთო მასივს შორის. სამთო ჟურნალი, №1(40), 2018. გვ: 3443 (თანაავტორები: ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი)

 • მიწისქვეშა ნაგებობების ხანძარუსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხისათვის. მე7 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური სიმპოზიუმი. ბუქარესტი (ტომი 18, ისს ს1) 2017 (თანაავტორები: გ.აბაშიძე, დ.წვერავა)

 • The impact of the piston effect on the technological characteristics of ventilation in the subway tunnels. Procedings of 8th International Symposium Occupational Health and Safety SESAM 2017, Bucharest, Romania, 2017 (Co-authors:  N. Ilias, G.Nozadze, S. Radu, R. Moraru, Z. Khokerashvili, N. Arudashvili)

 • მეტროს ჰაერის თერმული გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი. სინჟინრო მეცნიერებათა და ინოვაციების ჟურნალი. ტომი 2, გამოცემა 2, საგამომცემლო სახლი AGIR. ბუქარესტი, რუმინეთი, 2017 (თანაავტორი: ნ.ილიაში)

 • დგუშის ეფექტით გამოწვეული ჰაერის ნაკადების შეფასებისათვის მეტროს გვირაბში. სამთო ჟურნალი, №2(39), 2017. გვ: 3745 (თაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი).

 • Numerical modelling of ventilation flow distribution in subway tunnels with considering of the piston effect. 9th International conference contemporary problems of architecture and construction. (კონფერენციის მასალები), ბათუმი, საქართველო, 2017 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, ზ.ხოკერაშვილი)

 • სითბური ფაქტორის მიხედვით თბილისის მეტროს სავენტილაციო ჰაერის გაანგარიშებისათვის. სამთო ჟურნალი, №1(38), 2017. გვ: 9296 (თაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი, ზ.ხოკერაშვილი).

 • Tskaltubo (Prometheus) Cave SystemSome Issues of Research. LAP Lambert Academic Publishing, 2017  (თანაავტორი ნ.ბოლაშვილი, კ.წიქარიშვილი) (მონოგრაფია)

 • წყალტუბოს (პრომეტეს) მღვიმური სისტემა. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ISBN 978-9941-13-527-9. 2016 (თანაავტორი კ.წიქარიშვილი)

 • ნატურალური აეროდინამიკური დაკვირვებების შედეგები ჩაქვიმახინჯაურის საავტომობილო გვირაბებში. სამთო ჟურნალი, №1(36), 2016. გვ: 6164 (თაავტორები: გ.ნოზაძე, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.არუდაშვილი).

 • The main aspects of the durability increase of hydro-transportation pipeline systems providing exploitation reliability and efficiency.7th International Multidisciplinary Scientific SymposiumUniversitaria SIMPRO 2016,SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH QUALITY ANDINNOVATION IN ENGINEERING AND RESEARCH, Petrosani, Romania, 2016 (Co-authors: L. Makharadze, S. Radu, R. Moraru);

 • Securing fire safety for underground structures. 7th International Multidisciplinary Scientific Symposium Universitaria SIMPRO 2016, SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH QUALITY ANDINNOVATION IN ENGINEERING AND RESEARCH, Petrosani, Romania, 2016 (Co-authors: G. Abashidze, D. Tsverava).

 • *Numerical modelling of fires in road tunnels with longitudinal ventilation system.7th International Multidisciplinary Scientific Symposium Universitaria SIMPRO 2016, SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH QUALITY ANDINNOVATION IN ENGINEERING AND RESEARCH, Petrosani, Romania, 2016 (Co-authors: N. Ilias, G. Nozadze).

 • Some problems for assessment of fire in road tunnels. 7th International Multidisciplinary Scientific Symposium Universitaria SIMPRO 2016, SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH QUALITY ANDINNOVATION IN ENGINEERING AND RESEARCH, Petrosani, Romania, 2016 (Co-authors: N. Ilias, G. Nozadze).

 • Developing of Wi-Fi monitoring control systems for damage factors of fire in road tunnels.The XIth  Edition of the Annual Conference THE ACADEMIC DAYS OF TECHNICAL SCIENCES ACADEMY OF ROMANIA, Tirgu-Mures, Romania, 6-7 October 2016, (Co-authors: N. Ilias, G. Nozadze, S. Radu, I. Andras, R. Moraru).

 • Measures to ensure full reliability of urban water supply systems.The XIth Edition of the Annual Conference THE ACADEMIC DAYS OF TECHNICAL SCIENCES ACADEMY OF ROMANIA, Tirgu-Mures, Romania, 6-7 October 2016, (Co-authorsL. Makharadze, N. Ilias, G. Nozadze, S. Radu, I. Andras, R. Moraru).

 • მოკლე საავტომობილო გვირაბებში ფატალური ხანძრების ანალიზი და პრევენციის ღონისიებები. სამთო ჟურნალი, №2(35), 2015. გვ: 8589 (თაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ.არუდაშვილი).

 • საავტომობილო გვირაბებში ხანძრის შედეგად წარმოქმნილი საგანგებო სიტუაციის შეფასების კრიტერიუმები -საერთაშორისო კონფერენციის: სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია შრომების კრებული. თბილისი 2014 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, ნ. არუდაშვილი, მ. ჯანგიძე).

 • საავტომობილო გვირაბში ძლიერი ხანძრის მიერ გამოწვეული საფრთხის ანალიზი. სამთო ჟურნალი, N 1(32) 2014 წ. თბილისი, გვ. 86 - 89 (თანაავტორები: გ.ნოზაძე, ნ. ბოჭორიშვილი, ზ. ლებანიძე, ნ. არუდაშვილი).

 • საშახტო აეროლოგიის დარგის კვლევათა ფუძემდებელი საქარველოში. სამთო ჟურნალი,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 39-43.

 • ხანძრით განპირობებული საგანგებო სიტუაციის მართვა ერთგვირაბიანი კომბინირებული სავენტილაციო სისტემის პირობებში. სამთო ჟურნალი,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 43-47 (თანაავტორები: ნ.ბოჭორიშვილი, გ.ნოზაძე, მ.ჯანგიძე, ნ.არუდაშვილი, ს.დემეტრაშვილი).

 • ხანძრის გავლენის შემცირების გზები სატრანსპორტო გვირაბებში ევაკუაციის განსახორციელებლად სამთო ჟურნალი №2(29), 2012. გვ:7581 (თანაავტორი: ი.გვენცაძე).

 • წყლის მიმწოდებელი გვირაბის ჩიხური სანგრევების ვენტილაცია ნახშირბადის დიოქსიდის სუფლარული გამოყოფის პირობებში სამთო ჟურნალი №2(29), 2012. გვ:7075 (თანაავტორი: ი.გვენცაძე).

 • შრომის დაცვა - სახელმძღვანელო რუსთავის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებისატვის, თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2011. გვ: 452 (თანაავტორები: ვ.ჭყონია, კ.ლეკვეიშვილი).

 • სიცოცხლის უსაფრთხოება (სახელმძრვანელო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის), თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2011. გვ: 640 (თანაავტორები: ა.ფრანგიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი).

 • მარაბდაახალქალაქის ხაზის სარკინიგზო გვირაბების ვენტილაციის თბოფიზიკური გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი, #2(25), 2010. გვ. 5969.

 • მარაბდაახალქალაქის ხაზის სარკინიგზო გვირაბების აეროდინამიკური გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი, #2(25), 2010. გვ. 5559.

 • საავტომობილო გვირაბების სავენტილაციო სისტემების ხანძარუსაფრთხოების ანალიზი. სამთო ჟურნალი, #1(24), 2010. გვ. 100.

 • მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის წყალმომარაგების სისტემის თბოფიზიკური გაანგარიშება. სამთო ჟურნალი #1(22), თბილისი, 2009. გვ. 51-54.

 • Separation and Evaluation of Simultaneous Heat-Mass Exchange in Binary Systems. International Symposium "Universitaria SIMPRO", Pertosani, Romania, 2008.

 • Towards the determination of the thermogradient coefficient of moist rocks. International Symposium "Universitaria SIMPRO", Pertosani, Romania, 2008.

 • . "", 3-4(31-32), , 2008. .29-31 (:.).

 • ტყიბულ-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები. ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები  1-3, თბილისი, 2008. გვ. 55-70 (თანაავტორები: ი.ჟორდანია, ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, გ.გობეჩია, გ.მაღალაშვილი).

 • On the insurance of safe operation on ventilation systems of underground special purpose void structures. International Scientific Conference "Sustainable Development of Mining-Metallurgical Industry", Kryvoi Rih Technical University, Ukraine, 2007 (co-authors: N.Ilias, I.Andras, R.Moraru, C.Minca).

 • On the Ventilation of Transport Tunnels in the Presence of a Strong (Heavy) Fire. Annals of the University of Petrosani, Mechanical Engineering, Romania, 2007 (co-authors: N.Ilias, I.Andras, R.Moraru, I.Neag).

 • მსოფლიოს სათბობენერგეტიკულ კომპლექსში ნახშირის როლის ზრდის გამომწვევი ფაქტორები და ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი პრინციპები.  ჟურნალი მეცნიერება და ტექნოლოგიები  10-12, თბილისი, 2007. გვ. 35-45 (თანაავტორები: ი.ჟორდანია, ი.რეხვიაშვილი, ზ.გორდეზიანი, გ.გობეჩია, გ.მაღალაშვილი).

 • On minimization of negative consequences of attacks on underground ventilation systems. 25thsymposium on Geoscienes, Feb.21-25,  National Geoscience Database of IRAN, 2007.

 • ბუნებრივი წევის სიდიდისა და მიმართულების სეზონური ცვალებადობა რიკოთის გვირაბში. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, 1-3, 2006. გვ. 94-98 (თანაავტორი: ნ.შურაძე).

 • რიკოთის საავტომობილო გვირაბის სავენტილაციო სისტემის მოდერნიზაციის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი #1-2(16-17), თბილისი, 2006. გვ.  57-59.

 • საინჟინრო საბრძოლო მასალები. სახელმძღვანელო. საიჟინრო აკადემია, თბილისი, 720 გვერდი, 2006 (თანაავტორი: გ.ხიტალიშვილი).

 • თანამედროვე საავტომობილო გვირაბები, რომლებიც არიან დაპროექტების და მშენებლობის სტადიაზე. ჟურნალი ენერგია #4(36), თბილისი, 2005. გვ. 109-113 (თანაავტორი: ნ.შურაძე).

 • On the necessity to improve the functions and security of the ventilation systems of major importance underground structures. 20thWorld Mining Congress. Nov.7-11, Iran. Scientific Papers, Geological Survey of IRAN-GSI, 2005 (co-authors: N.Ilias, I.Andras, R.Moraru, D.Adam, S.Radu).

 • ბუნებრივი წევის დეპრესიის ძირითადი მდგენლის განსაზღვრა სატრანსპორტო გვირაბებში. ჟურნალი ენერგია #4(36), თბილისი, 2005. გვ. 105-109 (თანაავტორი: ნ.შურაძე).

 • Separation and Evaluation of Simultaneous Heat-Mass Exchange in Binary Systems. მოამბე, ტ.3(172), მეცნიერება, თბილისი, 2005. გვ. 400-403.

 • შრომის უსაფრთხოების ელემენტარული მოთხოვნები. დამხმარე სახელძღვანელო, სტუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 2005. 112 გვ. (თანაავტორი: ი.ბოჭორიშვილი).

 • საინჟნრო-სამშნებლო ხელოვნების სპეციალური ზოგადი კურსი. სახელმძღვანელო, სტუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 832 გვერდი, 2005 (ავტორთა კოლექტივი)

 • რიკოთის საავტომობილო გვირაბის აეროდინამიკური მახასიათებლების აგებისათვის. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შროომები #2, თბილისი, 2005. გვ:443-452 (თანაავტორები: ი.ბოჭორიშვილი, დ.გორდაძე).

 • რიკოთის საავტომობილო გვირაბის ოპტიმალური განიავების სისტემის შესახებ. ჟურნალი ტრანსპორტი, #2, 2004. გვ.11-12 (თანაავტორი: დ.გორდაძე).

 • The World's Longest Tunnel Page (Road tunnels of Georgia). http:/home.no.net/lotsbergინტერნეტი, 2004 (o-authors: D.Gordadze, E.Merzagora).

 • . , 1(12), ,  2004. .10-16.

 • მიწისქვეშა ნაგებობებში ჰაერის აზოტჟანგეულისაგან აბსორბირებული გაწმენდის შესახებ. ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი, 2004. გვ. 33-34 (თანაავტორი: თ.ფირცხალავა).

 • . , 1-2(10-11), , 2003. . 29-32.

 • სორბციული ფარდობითი მასაშემცველობის შესახებ, სამთო ჟურნალი #1-2(10-11), თბილისი, 2003. გვ.  26-28.

 • სამთო გარემოში თერმოგრადიენტული მასაგადატანის შესახებ, სამთო ჟურნალი, #1-2(10-11), თბილისი, 2003. გვ. 29-32.

 • სამმაგი ანალოგიების გამოყენების შესახებ ერთობლივი თბომასაგადაცემის ამოცანების გადაწყვეტისას, სამთო გეოფიზიკა, მეცნიერება, თბილისი, 2002.გვ. 21-25.

 • წყალტუბოს კარსტული მღვიმის ოპტიმალური ექსპლოატაციის საკითხისათვის, სამთო ჟურნალი, #1(8), თბილისი, 2002. გვ. 55-59.  

 • ჟანგვის კუთრი სითბოს განსაზღვრა შახტებში. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, #6, თბილისი, 2001. გვ. 37-40 (თანაავტორები: შ.ონიანი, ი.ქსოვრელი, ზ.ლებანიძე).

 • ჰიგროსკოპული თბომასაგაცვლა მიწისქვეშა ნაგებობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, თბილისი, 1999.HH

 • ჰიგროსკოპული მასაგადატანის პოტენციალი სამთო მასივში. სამთო ჟურნალი, #1, 1998 (თანაავტორი: შ.ონიანი).

 • ენგურჰესის მიწისქვეშა ძალოვანი კვანძის სითბური რეჟიმის ფორმირება და რეგულირება, სამთო ჟურნალი,  #2(2), თბილისი, 1998 (თანაავტორი: შ.ონიანი).

 • . . , , 1990. .29-36 (:.).

 • მაღაროს ჰაერის პროგნოზის ერთი მეთოდის შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 121, #3, თბილისი, 1986. გვ. 581-584 (თანაავტორები: შ.ონიანი, ს.ბოლქვაძე).

 • მაღაროს ჰაერის თბოფიზიკური პარამეტრების კომპლექსური საანგარიშო მეთოდი, საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, ბრეტონ-ტრენტი, დიდი ბრიტანეთი, 1985.

 • სითბოსა და მასის გაცვლა ღრმა შახტების გვირაბებში. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, პლოვდივი, ბულგარეთი, 1985.

 • მოსამზადებელ გვირაბებში სითბოსა და მასის გაცვლის შესახებ. სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების ფიზიკურ-ტექნიკური პრობლემები, #5, ნოვოსიბირსკი, 1985.

 • ტენიანი ქანების თერმოგრადიენტული კოეფიციენტის განსაზღვრის საკითხვისათვის ( ). საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 105, #3, 1982. გვ. 558-560 (თანაავტორები: შ.ონიანი, იუ. ქსოვრელი).

 • სამთო მასივში მასაგადატანის დიფერენციალური განტოლების კერძო ამონახსნების ანალიზისათვის ( ). საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 107, #2, 1982. გვ. 569-572.

 • კაპიტალურ გვირაბებში სითბოსა და მასის გაცვლის შესახებ. სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავების ფიზიკურ-ტექნიკური პრობლემები #6, ნოვოსიბირსკი, 1982.

 • გვირაბის კედლის უზომილო ტემპერატურის განსაზღვრისათვის. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, 97, #3, 1980. გვ. 661-664.

 • შახტების თბური გაანგარიშების ერთიანი მეთოდიკა. მაკეევკა. 1979, 196 გვ.

    გამოგონებები (პატენტები):
   
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 • #216968 აეროზოლური ტერორიზმის პრევენციის მეთოდების დამუშავება თბილისის მეტროს ვენტილაცისათვის. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - პროექტის ხელმძღვანელი.

 • შრესფ "მიწისქვეშა ნაგებობების სავენტილაციო სისტემის დამუშავება ხანძრის გავლენის გათვალისწინებით". - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2015-2016)

    სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

   სულ 25 კონფერენცია და სიმპოზიუმი. მათ შორის:

 • 2017 - "დგუშის ეფექტის გავლენა მეტროს ვენტილაციის ტექნოლოგიურ მახასიათებლებზე" მე-8 საერთაშორისო სიმპოზიუმი შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება, SESAM 2017, ბუქარესტი, რუმინეთი, 13-18 სექტემბერი;

 • 2017 "მეტროს გვირაბებში სავენტილაციო ჭავლის განაწილების რიცხვითი მოდელირება დგუშის ეფექტის გათვალისწინებით" მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია არქიტექტურისა დ მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, ბათუმი, საქართველო, 13-18 სექტემბერი;

 • 2016 საავტომობილო გვირაბებში ხანძრის შეფასების ზოგიერთი პრობლემა. (პლენარული სხდომის მთავარი მოხსენება). უნივერსიტარია სიმპრო 2016 თემა: მდგრადი განვითარება ხარისხისა და ინოვაციის მეშვეობით ინჟინერიასა და კვლევაში, ქ. პეტროშანი, რუმინეთი, 14-15 ოქტომბერი, 2016 წ. http://www.upet.ro/simpro/2016/downloads/Proceedings%20SIMPRO%202016.pdf

 • 2016 - მილსადენი ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების ხანგამძლეობის გაზრდის, ექსპლუატაციის საიმედობისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფის ძირითადი ასპექტები. უნივერსიტარია სიმპრო 2016 თემა: მდგრადი განვითარება ხარისხისა და ინოვაციის მეშვეობით ინჟინერიასა და კვლევაში, ქ. პეტროშანი, რუმინეთი, 14-15 ოქტომბერი 2016 წ. http://www.upet.ro/simpro/2016/downloads/Proceedings%20SIMPRO%202016.pdf

 • 2016 - ქალაქის წყალმომარაგების სისტემების ჰიდრავლიკური დარტყმებისაგან დაცვის უზრუნველყოფა. ყოველწლიური კონფერენცია რუმინეთის ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დღეები, XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, ქ.ტირგუ-მურეში, რუმინეთი, 6-7 ოქტომბერი.

 • 2016 - საავტომობილო გვირაბებში ხანძრების რიცხვითი მოდელირება და დამაზიანებელი ფაქტორების გავრცელების დინამიკა. საქართველოს მათემატიკოსთა და მექანიკოსთა კავშირის VII გაერთიანებული საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 5-9 სექტემბერი.

 • 2015 საავტომობილო გვირაბში ხანძრის მათემატიკური მოდელირების შედეგები მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია: სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები, 11 დეკემბერი, თბილისი, 2015 წ. გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • 2014 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "სატრანსპორტო ხიდი ევროპა აზია", თბილისი;

 • 2011 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გარემო და გლობალური დათბობა მიძღვნილი აკადემიკოს თ.დავითაიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, თბილისი;

 • 2010 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამთო და მეტალურგიული მრეწველობა: მიღწევები, პრობლემები, პერსპექტივები - 2010, კრივოი როგი, უკარინა;

 • 2009 - საერთაშორისო სიმპოზიუმი ტრანსფორმირებადი მსუბუქი სისტემები და რეფლექტორული ანტენები, თბილისი;

 • 2008 - საერთაშორისო  კონფერენცია ჲნივერსიტეტეა - 2008, პეტროსანი, რუმინეთი;

 • 2007 - დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების 25-ე სიმპოზიუმი, თეირანი, ირანი; www.ngdir.com/pareps/

 • 2005 - მე-20 სამთო კონგრესი, თეირანი, ირანი; www.gsi.ir

 • 2005 - შრომის დაცვის კულტურა და უსაფრთხო შრომა, თბილისი

 • 1990 - სიმპოზიუმი სამთო თბოფიზიკაში გრადიენტ 90, მაიამი, აშშ;

 • 1985 - სიმპოზიუმი სამთო თბოფიზიკაში გრადიენტ 85, ბრეტონ-ტრენტი, დიდი ბრიტანეთი;

 • 1983 - სიმპოზიუმი სამთო თბოფიზიკაში გრადიენტ 83, პლოვდივი, ბულგარეთი;

 • 1981 - სიმპოზიუმი სამთო თბოფიზიკაში გრადიენტ 81, კიევი;

 • 1979 - სიმპოზიუმი სამთო თბოფიზიკაში გრადიენტ 79, ლენინგრადი

   დამატებითი ინფორმაცია:
 • რუმინეთის ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალის JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES AND INNOVATION(JESI) რედკოლეგიის წევრი. http://www.jesi.astr.ro/editorial-and-advisory-board.php

 • მსოფლიო გზების ასოციაცია - წევრი. https://www.piarc.org/invoices/03-2017-14011-GEP001.pdf

 • სსიპ ლ.სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიწვეული ექსპერტი (საინჟინრო ექსპერტიზის დეპარტამენტი);

 • mომზადებულია მეცნ. კანდიდატი სამთო წარმოების ფიზიკური პროცესების სპეციალობით;

 • mომზადებულია აკადემიური დოქტორი  სამთო წარმოების ფიზიკური პროცესების სპეციალობით;

 • სამეცნიერო ხელმძღვანელი სადოქტორო პროგრამისა: "რისკების შეფასება და უსაფრთხოების ინჟინერია".

   

  ლექციები:

 • მაღაროს აეროლოგია (სტუ, სამთო ფაკულტეტი);

 • სრომის უსაფრთხოება (სტუ, სამთო ფაკულტეტი, სატრანსპორტო ფაკულტეტი);

 • შრომის დაცვა (შ.რუსთაველის სახ. რუსთავის საერო უნივერსიტეტი)

   

  ნორმატიული დოკუმენტი:

  შახტების თბოფიზიკური გაანგარიშების ერთიანი მეთოდიკა. ავტორთა კოლექტივი, მაკეევკა, დონბასი, 1979 წ. გვ: 212.

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   06/20/2018