აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილება

მაღალტექნოლოგიური მასალების
ლაბორატორია

ბაგრატ ალექსანდრეს ძე გოდიბაძე

ე.მინდელის ქ.7
III სართული, ოთახი 321
ტელ.: 59
9 070821 (მობ.)

ელ-ფოსტა: bgodibadze@yahoo.com

 
  დაბადების თარიღი: 12.08.1982 წ.

  განათლება:

1999-2004 - საქ.  ტექნიკური უნივერსიტეტი;

2005-2008 - საქ.  ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურა

2011 - საქ.  ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურა

  ტრენინგები:  
  სამეც./აკად.ხარისხი:

დოქტორი (2013)

  თანამდებობა: უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
  შრომითი საქმიანობა: 2004-დღემდე - სამთო ინსტიტუტი
  სამეცნიერო ინტერესები:

 დარტყმითი ტალღებით ცხელ მდგომარეობაში ნივთიერებების დამუშავება: კომპაქტირება, განმტკიცება, 

 სინთეზი, შედუღება

  სახელშეკრულებო სამუშაოები:
 • კონტრაქტი №13-18/06  - ”სპილენძი-ტანტალი და ალუმინი ტანტალის ნანოსტრუქტურული ნამზადების ცხლად აფეთქებით დაწნეხვა გაუმჯობესებული მხურვალმედეგი თვისებების მისაღებად” -უკრაინის  სამეცნიერო  ტექნიკურ  ცენტრთან.  (№P538  “Novel  Heat  Resistant  Coatings  for  Industrial  Applications”   გრანტის ნაწილი) - 2013 წ.
  შერჩეული პუბლიკაციები:
 • ზეგამტარი  MgB2 და ჰიბრიდული ენერგიის გადამცემი ხაზების წარმოება, ცხელი დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით. საინჟინრო, ტექნოლოგიური და გამოყენებითი მეცნიერებების კვლევა. ტომი 8, #1, 2017, საბერძნეთი (თანაავტორები: ტ.გეგეჭკორი, ვ.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი);

 • ერთ საფეხურად დამზადება ზეგამტარი   MgB2 -სა და ჰიბრიდული ელექტროგადამცემი ხაზების, ცხელი დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაციის ტექნოლოგიით. საერთაშორისო ჟურნალი გამოყენებითი მეცნიერებების შესახებ, 0973–4562, ტომი 12 #14, 2017. (თანაავტორები: ტ.გეგეჭკორი, ვ.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი) http://www.ripublication.com

 • ნანოსტრუქტურული    W-Cu/W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკური კონსოლიდაცია და შესწავლა. გამოყენებთი ნანოტექნოლოგიის და ნანომეცნიერების საერთაშორისო კონფერენციის (ANNIC - 2017) აბსტრაქტთა წიგნი. რომი, იტალია, 18–20 ოქტომბერი, 2017 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ა.დგებუაძე, გ.მამნიაშვილი)

 • დარტყმითი ტალღებით თმს–ით  Ta-Al კომპოზიტების თხევადი ფაზის კონსოლიდაცია. მე–14 საერთაშორისო  სიმპოზიუმი თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის შესახებ, 2017 წ. Book of abstracts. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ლ.კესკესი, გ.თავაძე).

 • სამთო მანქანების მჭრელი ინსტრუმენტის საექსპლუატაციო თვისებების ამაღლების შესახებ. ”სამთო ჟურნალი”,  Ή1(36), თბილისი, 2016. გვ:77. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე)

 • Hot explosive consolidation of nanostructured Ta-CU and Ta-AG composites: fabrication and properties. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations.  Coimbra: 2016. Pages: 227-230 (Co-authors: A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, E.Chagelishvili, T.Gegechkori, M.Tsiklauri, A.Dgebuadze)

 • Shock-assisted SHS and consolidation of Ta-Al and Nb-Al composites. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations.  Coimbra: 2016. Pages:128-129. (Co-authors: A.Peikrishvili, L.Kecskes, E.Chagelishvili and G.Tavadze)

 • Synthesis and fabrication of Cu-W composites combining SHS and HEC technologies. XIII international symposium on explosive production of new materials: Science, technology, business and inovations.  Coimbra: 2016. Pages:16-18 (Co-authors: S.Aydinyan, H.Kirakosyan, S.Kharatyan, A.Peikrishvili, G.Mamniashvili, E.Chagelishvili, D.Lesue and M.Gutierrez)

 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კონსოლიდაცია ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით.  ევროპის ქიმიური ბიულეტენი, N4(1), 2015 წ. გვ. 37-42 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე. ჩაგელიშვილი, მ. წიკლაური, ა. დგებუაძე)

 • თხევადფაზურ მდგომარეობაში ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციის აფეთქებით მიღება, საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები, გვ. 225–229, თბილისი, 2015 წ. (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, მამნიაშვილი,  ტ.გეგეჭკორი,   ე.ჩაგელიშვილი, მ. წიკლაური, ა.დგებუაძე)

 • ზეგამტარული MgB2-ის კომპოზიტის კონსოლიდაცია მაღალტემპერატურული აფეთქებით“. მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ მოხსენებათა კრებული, გვ. 214-22, 2015 წ. (თანაავტორები: გ. მამნიაშვილი, ა.ფეიქრიშვილი,  ტ. გეგეჭკორი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე)

 • ცივად აფეთქებით სპილენძი–გრაფიტის ფხვნილებისაგან ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების მიღება. „სამთო ჟურნალი“, თბილისი, №1(34), 2015. გვ: 60-64 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, ნ.ჯალაბაძე, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე)

 • MgB2 -ის  ზეგამტარული კომპოზიტის კონსოლიდაცია დარტყმით თხიერ ფაზაში (Liquid-Phase Shock-Assisted Consolidation of Superconducting MgB2 Composites). Springer. ზეგამტარობისა და ახალი მაგნეტიზმის ჟურნალი,  ISSN 1557-1939. Volume 28. Number 1. January 2015. (თანაავტორები: გ.მამნიაშვილი, დ.დარასელია, ა.ფეიქრიშვილი, დ.ჯაფარიძე, ბ.გოდიბაძე)

 • Cu-C და  Cu-W მასალების მიღება აფეთქებით (Explosive fabrication of Cu-C and Cu-W materials). World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, დედამიწის და პლანეტების მეცნიერების ჟურნალი, Elsevier, Volume 15, 2015, Pages 448–453    doi:10.1016/j.proeps.2015.08.037 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე)

 • Explosive Consolidation of Nanocrystalline Si Powders. Book: 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2014. (თანაავტორები: ნ.ჩიხრაძე, მ.ჩიხრაძე, ნ.ბოჭორიშვილი)

 • ნანოსტრუქტურული ვოლფრამი-ვერცხლის ფხვნილებისაგან მასალების მიღება და შემუშავება. ევროპის ფხვნილთა მეტალურგიის ასოციაცია. ზაალცბურგი, ავსტრია, 20-25 სექტემბერი, 2014 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე  ლ.კესკესი)                      

 • ზეგამტარი  MgB2 კომპოზიტების თხევად ფაზაში დარტყმითი ტალღებით კონსოლიდაცია. „აფეთქებით ახალი მასალების  მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“. EPNM ISBN 978-83-938502-2-8 გვ:153, 25-30 მაისი,  2014  წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, გ.მამნიაშვილი,  ე.ჩაგელიშვილი,  ვ.ფეიქრიშვილი,  მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე)

 • დარტყმითი ტალღებით ინდუცირებული ფაზების სეგრეგაცია Ta–Al–B4c კერამიკულ მასალებში -„აფეთქებით ახალი მასალების  მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზ.: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“. EPNM ISBN 978-83-938502-2-8 გვ:88, 25-30 მაისი,  2014  წ.  კრაკოვი, პოლონეთი (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ვ.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე)

 • ფხვნილთა მეტალურგიის მეთოდის გამოყენება სამთო მრეწველობაში. ჟურნალი: “მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, N 2(716), 2014 წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, თ.ფირცხალავა, მ.წიკლაური)

 • ცხლად  დარტყმითი  ტალღებით  დაწნეხილი  ნანოსტრუქტურული  ვოლფრამ–ვერცხლის   კომპოზიციის  სტრუქტურის  შესწავლა. “სამთო ჟურნალი“, N1(32), 2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, ე.ჩაგელიშვილი, ა.დგებუაძე, ვ.ფეიქრიშვილი)

 • ტანტალ– ალუმინის ინტერმეტალური  ნაერთების  ფორმირება ცხლად  აფეთქებით  დაწნეხილ  ნიმუშებში. “სამთო ჟურნალი“, N1(32), 2014 წ. თბილისი (თანაავტორები: ა. დგებუაძე,  მ.  ოქროსაშვილი, ვ. ფეიქრიშვილი) 

 • დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით  TaAl-B4C  კერამიკული მასალების მიღებ. „სამთო ჟურნალი“,  №2(33),  თბილისი, 2014.  გვ: 63-68 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ბ.წიკლაური, ა.დგებუაძე)

 • Hot  Explosive Consolidation of  Nanostructured  Cu-W  Composites. European  powder  metallurgy  association EPMA 2013. 15   -18 September, Gothenburg, Sweden, 2013 (Co-authors: A.Peikrishvili, E.Chagelishvili, M.Tsiklauri, G.Mamniashvili, T.Gegechkori)

 • ცხლად აფეთქებით ნანოსტრუქტურული ვოლფრამ-ვერცხლის კომპოზიციური ნამზადების დაწნეხა და მათი სტრუქტურის კვლევა. ISSN 1512-0996; უაკ: 620.22:669.01 N2(488), თბილისი, სტუ, 2013  (თანაატორები: ა.ფეიქრიშვილი, ა.გორდეზიანი, მ.ოქროსაშვილი, ა.დგებუაძე)

 • ფხვნილების აფეთქებით დაწნეხის შესახებ - „სამთო ჟურნალი“,1(30), 2013. გვ: 47–51 (თანაავტორები:ე.ჩაგელიშვილი, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური, თ.ფირცხალავა,  ა.დგებუაძე)

 • Bi – Pb –Sr –Ca – Cu – O composites by shock consolideited technology”,  in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations.  Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: J.Chigvinadze, S.Ashimov, M.Machaidze, O.Magradze, G.Donadze, G.Dvali, A.Peikrishvili, E.Chagelishvili, M.Tsiklauri,  A.Dgebuadze, V.Peikrishvili)

 • Hot  explosive consolideition of nanostructured Ta-Al composites” - in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations, Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: A.Peikrishvili, L.Kecskes, E.Chagelishvili, G.Mamniashvili,  M.Tsiklauri)

 • Hot Shock-wave fabrication of nanostructured Cu-W composites” – in Proceeding of abstracts: Explosive production of new materials: science, technology, business, and innovations. Strasbourg, France, 2012 (თანაავტორები: A.Peikrishvili, D.Lesuer, E.Chagelishvili, G.Mamniashvili, M.Tsiklauri)

 • ახალი ნანოსტრუქტურული   Cu-W  კომპოზიციების ცხლად აფეთქებით დაწნეხვა“ – აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბად. 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” მასალები, გამომცემლობა „მერიდიანი“,თბილისი, 4–6 ივნისი, 2012. გვ:101–116 (თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი,  მ.წიკლაური, ა.დგებუაძე, ა.მამნიაშვილი, ფ.აკოფოვი და სხვ.)

 • ფოლადის ზედაპირის ცხლად აფეთქებით დაფარვა ალმასის შემცველი   შენადნობებით. ჟურნალი: სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი, 2010. გვ:72–76.(თანაავტორები: ა.ფეიქრიშვილი, ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, მ.წიკლაური).

 • Fabrication of WC-NiAl composites by hot explosive consolidation: a structure/property relationship investigation. Mining Journal,  Ή1(24), 2010. pp:68-82 (co-authors: A.  Peikrishvili, L. Japaridze, E.Chagelishvili,  L.Kecskes).

 • თერმულად გააქტიურებული სარეაქციო მასის ბრტყელი დარტყმითი ტალღებით დატვირთვის დროს ფაზური გადასვლის შესწავლა. სამთო ჟურნალი, Ή1(24), 2010. გვ:60–65 (თანაავტორები: ე.ჩაგელიშვილი, ნ.ჩიხრაძე, ა.ფეიქრიშვილი, მ.წიკლაური).

 • Hot explosive consolidation of nanostructural Cu-W composites: structure/property relationship.  Conference EURO PM 2009, International Powder Metallurgy Congress & Exhibition. Linking Industry and Technology, Proceedings, Vol. 3: Powder Pressing - Sintering - Tools for Improving PM - Quality & Inspection, Copenhagen, DK, Oct 12-14, 2009. pp. 33-40 (co-authors: A.Peikrishvili, L.Kecskes, E.Chagelishvili, B. Klotz, G. Mamniashvili)

 • Hot Shock Wave Consolidation of WC-NiAl Composites: A Structure/Property Relationship Investigation. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.45. (co-authors: A.  Peikrishvili,  Laslo J. Keckes, M.Tsiklauri, E. Chagelishvili).

 • Structure and Properties of Hot Shock Wave Consolidated Cu-W Composites. Shock-Assisted Materials Synthesis and Processing: Science, Innovations, and Industrial Implementation, Moscow: TORUS PRESS Ltd., 2008. p.98 (co-authors: A.  PeikrishviliE. Chagelishvili,  Laslo J. Keckes, B.R.Klotz, G.I.Mamniashvili).

 • Explosive consolidation of WC-AlNi composites - Novel Materials, Georgian Engineering News, ISSN 1512-0287, 2006. pp. 98-102 (co-authors: A.  Peikrishvili,  E.  Chagelishvili,  M. Tsiklauri, Laslo J. Keckes, Justin E. Pritchett, Bradley R. Klorz)

 • Hot Explosive Consolidation of WC-AlNi Composites. Advances in Science and Technology. Vol. 45, 11th International Ceramics Congress, 2006. pp. 905-916 (co-authors: L.Japaridze, A.Peikrishvili,  Laslo J. Keckes, E.  Chagelishvili,  Bradley R. Klotz, Justin E. Pritchett) .

 • Fabrication of BC-NiAl Composites by Hot Explosive Consolidation: a Structure/Property Relationship Investigation. Conference on the Netherlands US Army Research Laboratory, Aberdeen  Proving Ground MD, USA. 2006 (co-authors: E. Chagelishvili,  A.Peikrishvili, E.Carton)

 • Fabrication of WC-Ni Al Composites by Hot Explosive consolidation: a structure/Property Relationship Investigation. Conference on Tungsten, Refractory and Hard metals VI Orlando, Florida 7-8 February. 2006 (co-authors: E. Chagelishvili,  A.Peikrishvili)

 • Fabrication of WC-Ni Al Composites by Hot Explosive consolidation. Congress PM Prague, Czech Republic 2-5 October, 2005 (co-authors: E. Chagelishvili,  A.Peikrishvili, L.Japaridze)

 • Fabrication of WC-MG Composites by Hot Explosive consolidation: A structural /Property Relationship Investigation. Congress PM Prague, Czech Republic 2-5 October, 2005 (co-authors: E. Chagelishvili,  A.Peikrishvili, L.Keckes).

 • Fabrication of B4C-Ni Al Composites by Hot Explosive consolidation: A Structural/Property Relationship Investigation. IS th International Symposium on Boron, Borides and Related Compounds. 21-26 August. 2005 (co-authors: E. Chagelishvili,  A.Peikrishvili, L.Keckes, E.Carton).

 • Fabrication of Ti C-Ni Al composites by Hot Explosive Consolidation: A Structural/Property Relationship Investigation. 2005 (co-authors: E. Chagelishvili,  A.Peikrishvili, L.Keckes, E.Carton).

 • Hot explosive coating steel surfaces by diamond containing WC-Co Alloys. World Congress, Vienna, Austria 17-21 October, 2004. v.5. p.81 (co-authors: E. Chagelishvili,  A.Peikrishvili, N.Chikhradze).

 
   
   სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
 1. #A-2123 –"Cu-W ნანომასალების წვით სინთეზი და დახასიათება” (1.01.2015 – 31.12.2016) – მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)– პროექტის ხელმძღვანელი

 2. #YS15_2.2.10_101 – „ახალი თაობის ნანოსტრუქტურული W-Cu & W-Y-ის კომპოზიტების დინამიკაში დაწნეხვა და მიღებული ნამზადების სტრუქტურა-თვისებების დამოკიდებულების კვლევა“ (1.01.2016 – 31.12.2017)  –შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი) –პროექტის ხელმძღვანელი

 3. #YS/36/11-811/15 ცხელ მდგომარეობაში აფეთქებით დარტყმითი ტალღებით ზეგამტარი MgB2 კომპოზიციური ცილინდრული ნამზადების მიღება და მათი სტრუქტურა-თვისებების გამოკვლევა“. (1.02.2016 –1.08.2016) –შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი)– პროექტის ხელმძღვანელი

 4. გრანტი 31/78 - „სპილენძ–გრაფიტის  ბაზაზე  დამუშავდეს  ანტიფრიქციული  და  ახალი ტიპის  ელექტრული  მასალების  მიღების  ინოვაციური  ტექნოლოგია.’’- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - ექსპერიმენტატორი (2013-2015);

 5. პროექტი №P552 „ახალი  ნანოსტრუქტურული    Cu-Ta  და   Ag-Ta    კომპოზიტების  დამზადება  გაუმჯობესებული  ელექტრონული  და  სიმტკიცის  მახასიათებლებით“- მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი ( DOE ) - ექსპერიმენტატორი (2013-2015).

 6. პროექტი P506 - „ახალი მრავალფენიანი ცილინდრული  კონტეინერის შემუშავება  ბირთვული ნარჩენების და ბირთვული საწვავის შენახვისათვის”  - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU) და აშშ-ს ენერგეტიკის დეპარტამენტი ( DOE ) - ექსპერიმენტატორი (2013-2015);

 7. პროექტი #12/21 - ”“დარტყმითი  ტალღების  მეშვეობით  ნანო-კრისტალური ვერცხლისა და ვოლფრამის ფხვნილებისაგან  კომპოზიციური  მასალების  მიღება” - ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი, სსიპ  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2012.12.10-2013.12.10);

 8. პროექტი #04/03 - “დარტყმითი ტალღების მეშვეობით და მაღალ-ტემპერატურული თვითგავრცელებადი  სინთეზით (მთს) Ta-Al -ის ბაზაზე ახალი ინტერმეტალური კომპოზიციური ნამზადების მიღება და მათი თვისებების კვლევა”- ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის  სახელმწიფო  სამეცნიერო გრანტი, სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2013. 01. 01-2013.30.06);

 9. პროექტი SfP 980981 "ტერორისტული აფეთქებებისგან ხალხის და მიწისქვეშა ნაგებობების დამცავი სისტემის შემუშავება" - ნატოს პროგრამა მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის (2005–2009);   

 10. პროექტი BPG#03/09 "აფეთქებით შედუღების მეთოდით ანოდური დამმიწებლებისათვის ბიმეტალური ელექტროკონტაქტების დამზადება" - ა.შ.შ.-ს სამოქალაქო კვლევების ფონდი/საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი/საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ფონდი, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სამეწარმეო პროგრამა (STEP) - ექსპერიმენტატორი (2009)

   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
 •  სწრაფი დარტყმითი ტალღებით ზეგამტარი MgB2 და ჰიბრიდული ელექტროგადამცემი ხაზების მიღება. მე -2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა მსუბუქი მასალები - მეცნიერება და ტექნოლიგია სპეციალური სიმპოზიუმი ECAA. ბრემენი, გერმანია, 8 -10  ნოემბერი, 2017 წ.

 • ნანოსტრუქტურული W-Cu / W-Y ცილინდრული ნამზადების დინამიკური კონსოლიდაცია და შესწავლა. http://premc.org/conferences/annic-nanotechnology-nanoscience/ საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებით ნანოტექნოლოგიებსა და ნანომეცნიერებაში. რომი, იტალია, 18-20  ოქტომბერი, 2017 წ.;

 • Cu-W კომპოზიტების კონსოლიდაცია თმს  და ცად  კომბინირებილი ტექნოლოგიებით. http://euronanoforum2017.eu, ვალეტა, მალტა, 21-23 ივნისი, 2017 წ.

 • დარტყმითი ტალღებით თმს-ით Ta-Al კომპოზიტების თხევადი  ფაზის კონსოლიდაცია. XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის შესახებ. სექტემბერი  25-28, 2017. თბილისი, საქართველო;

 • ნანოსტრუქტურული W-Cu & W-Y-ის კომპოზიტების დინამიკაში დაწნეხვა და მიღებული ნამზადების სტრუქტურა-თვისებების კვლევა. მე-4 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები", 8 დეკემბერი, 2017 წ., თბილისი, გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

 • მე-VIII საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ახალი მასალების აფეთქებით მიღება: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“, კოიმბრა, პორტუგალია, 20 – 24 ივნისი, 2016 წ.

 •  საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების დარგში“, ურეკი, საქართველო, 21-23 სექტემბერი,  2016 წ.

 • HOT EXPLOSIVE CONSOLIDATION OF NANOSTRUCTURED TUNGSTEN–SILVER PRECURSORS. Presented at 3rd International Conference “Nanotechnologies”, October 20 – 24, 2014, Tbilisi, Georgia (Nano – 2014).

 • მსოფლიოს მულტიდისციპლინარული (საბუნებისმეტყველო) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების  სიმპოზიუმი, ჩეხეთი; პრაღა. 2015 წლის 7–11 სექტემბერი; მოხსენება თემაზე: "აფეთქებით Cu-C და Cu-W მასალების მიღება" ;

 • 20-სექტემბერი, 2014. ზალცბურგი, ავსტრია – ევროპის ფხვნილთა მეტალურგიის ასოციაცია. EUROPEAN  POWDER METALLURGY  ASSOCATION   EPMA;  

 • კრაკოვი, პოლონეთი, 25-30 მაისი  2014  წ. –„აფეთქებით ახალი მასალების  მიღების მე-12 საერთ. სიმპოზიუმი: მეცნიერება, ტექნოლოგია, ბიზნესი და ინოვაცია“;

 • 26 დეკემბერი, 2014 წ. თბილისი, სამთო ინსტიტუტი, აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი  კონფერენცია – მოხსენება თემაზე: "დარტყმითი ტალღების ზემოქმედებით    TaAl-B4C კერამიკული მასალების მიღება";

 • "Hot  Explosive Consolidation of  Nanostructured  Cu-W  Composites“ - European Powder Metallurgy Association EPMA, EURO PM 2013, Gothenburg, Sweden, 15-18 September, 2013;

 • ,,ცხლად  აფეთქებით  ფხვნილოვანი  მასალების  დაწნეხის  ტექნიკა,  მოწყობილობა  და  შედეგები“ - კოლოკვიუმი სტოქჰოლმის სამეფო ინსტიტუტში (KTH), შვეცია, 2013 წლის 16 დეკემბერი.

   დამატებითი ინფორმაცია:
   

დასაწყისში ^

ბოლო განახლება:   02/09/2018