ვაკანტურ სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად 2009 წლის 7 ივლისს ჩატარებული კონკურსის შედეგები

 

1. თამაზ ახვლედიანი - მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის და საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (0.5 საშტატო ერთეული);

2. ნიკა ბოჭორიშვილი - მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის და საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი;

3. გიორგი ჯავახიშვილი - ტრანსპორტის სპეციალური სახეობების, საიმედოობისა და დიაგნოსტიკის განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი;

4. გიორგი ნოზაძე - ტრანსპორტის სპეციალური სახეობების, საიმედოობისა და დიაგნოსტიკის განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი.

5. ასმათ შეყილაძე - წიაღისეულის გამდიდრების, მაღალტექნოლოგიური მასალებისა და სამთო ნარჩენების გადამუშავების განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი.