Home

მთავარი გვერდი დაგვიკავშირდით

  მთავარი გვერდი  საჯარო ინფორმაცია 

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ


 

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა/ნიმუში (განთავსებულია 10.10.2013)

ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ (განთავსებულია 10.10.2013) 

ბოლო განახლება: 07/23/2015 


საავტორო უფლებები 2003, სამთო ინსტიტუტი.
ყველა უფლება დაცულია