Home

მთავარი გვერდი დაგვიკავშირდით

  მთავარი გვერდი  საჯარო ინფორმაცია 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი


 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი (განახლებულია 04.05.2015)

ბოლო განახლება: 07/23/2015 


გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 2003  ყველა უფლება დაცულია