Home

მთავარი გვერდი დაგვიკავშირდით

  მთავარი გვერდი  საჯარო ინფორმაცია 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი


 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი (განახლებულია 04.05.2015)

ბოლო განახლება: 12/11/2017 


გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 2003  ყველა უფლება დაცულია