Home

მთავარი გვერდი დაგვიკავშირდით

  მთავარი გვერდი  საჯარო ინფორმაცია 

ინსტიტუტის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა


 

ინსტიტუტის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა (განახლებულია 21.03.2017)

ინსტიტუტის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა (განთავსებულია 18.04.2014)

ბოლო განახლება: 03/22/2017 


გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი 2003  ყველა უფლება დაცულია